Ch? ??u t?: T?p ?oàn D?u khí Qu?c gia Vi?t Nam

Di?n tích: 338 ha m?t ??t và 471 m?t bi?n.

D? án l?n, tr?ng ?i?m qu?c gia giai ?o?n ??u TK21. Công su?t ??t 6,5 tri?u t?n d?u thô/n?m t??ng ???ng 148.000 thùng/ngày d? ki?n ?áp ?ng kho?ng 30% nhu c?u tiêu th? x?ng d?u ? Vi?t Nam...

 

Sản phẩm liên quan

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

Xem chi tiết

Máy bơm động cơ điện

Xem chi tiết

Máy bơm Động cơ dầu diesel

Xem chi tiết