Máy bơm động cơ điện

Máy bơm động cơ  điện phòng cháy, chữa cháy là dòng máy bơm công suất lớn, có khả năng cung cấp lượng nước lớn phục vụ cho công tác chữa cháy trong một thời gian ngắn và hoạt động nhờ công sinh ra từ động cơ điện. Là thiết bị chính và quan trọng nhất trong hệ thống chữa cháy bằng nước, giúp cho hệ thống vận hành ổn định, với nhiều tính năng và đặc điểm vượt trội là dòng máy bơm được sử dụng trong hầu hết các công trình.

Đặc điểm, tính năng và ứng dụng của máy bơm phòng cháy, chữa cháy động cơ điện

  • Sử dụng dễ dàng, tính ổn định cao.
  • Gọn gàng trong việc lắp đắt và vận hành.
  • Là dòng máy được ứng dụng trong hâu hết các công trình phòng cháy chữa cháy bằng nước
  • Những công trình có sẵn hệ thống điện.

Thông số kỹ thuật

Máy bơm động cơ điện PCCC là dòng máy bơm công suất lớn, có khả năng cung cấp lượng nước lớn phục vụ cho công tác chữa cháy trong một thời gian ngắn và hoạt động nhờ công sinh ra từ động cơ điện.

Là thiết bị chính và quan trọng nhất trong hệ thống chữa cháy bằng nước giúp cho hệ thống vận hành ổn định, với nhiều tính năng và đặc điểm vượt trội là dòng máy bơm được sử dụng trong hầu hết các công trình.

Máy bơm phòng cháy, chữa cháy Model: ED có hiệu suất lớn về cốt áp. Model này được sử dụng nhiều trong các công trình yêu cầu cao về cốt áp.

Bảng thông số

Máy bơm động cơ điện PCCC là dòng máy bơm công suất lớn, có khả năng cung cấp lượng nước lớn phục vụ cho công tác chữa cháy trong một thời gian ngắn và hoạt động nhờ công sinh ra từ động cơ điện.

Là thiết bị chính và quan trọng nhất trong hệ thống chữa cháy bằng nước giúp cho hệ thống vận hành ổn định, với nhiều tính năng và đặc điểm vượt trội là dòng máy bơm được sử dụng trong hầu hết các công trình.

Máy bơm phòng cháy, chữa cháy Model: EI được lắp đặt phổ biến trong tất cả các loại công trình. Dễ dàng trong việc lắp đặt và vận hành.

Bảng thông số

Máy bơm động cơ điện PCCC là dòng máy bơm công suất lớn, có khả năng cung cấp lượng nước lớn phục vụ cho công tác chữa cháy trong một thời gian ngắn và hoạt động nhờ công sinh ra từ động cơ điện.

Là thiết bị chính và quan trọng nhất trong hệ thống chữa cháy bằng nước giúp cho hệ thống vận hành ổn định, với nhiều tính năng và đặc điểm vượt trội là dòng máy bơm được sử dụng trong hầu hết các công trình.

Máy bơm phòng cháy, chữa cháy Model: ES có hiệu suất lớn về lượng và cột áp.Được lắp đặt nhiều trong các công trình nhà cao tầng, nhà xưởng.

Bảng thông số

Với dòng động cơ được thiết kế riêng cho máy bơm pccc, với các tần công suất khác nhau, với tính năng mạnh mẽ.

Bảng thông số