VALE - ĐẦU PHUN - ỐNG NỐI MỀM SPRINKLER lá các thiết bị hỗ trợ trong công tác phòng cháy chữa cháy, các thiết bị này là không thể thiếu trong công tác PCCC.  
Các sản phẩm Vale - Đầu Phun - Ống Nối Mềm Sprinkler Basic được thiết kế theo đúng quy chuẩn của Luật PCCC của Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế (UL , FM, NFPA,...)
Các thiết bị hỗ trợ PCCC bao gồm:
+ Vale chữa cháy
+ Đầu phun chữa cháy
+ Khớp nối chữa cháy
+ Ống nối mềm sprinkler basic

 

Sản phẩm Vale và đầu nối

Vale chữa cháy

Xem chi tiết

Đầu nối chữa cháy (Sprinkler)

Xem chi tiết

Khớp nối chữa cháy

Xem chi tiết

Ống nối mềm sprinkler basic

Xem chi tiết