MIỄN PHÍ KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM THƯƠNG HIỆU BASIC FIRES

Kiểm định phương tiện PCCC là hoạt động theo quy trình của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của phương tiện phòng cháy và chữa cháy với yêu cầu quy định trong quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Căn cứ vào Nghị định 136/2020/NĐ-CPThông tư số 149/2020/TT-BCA tất cả các dòng bơm PCCC phải được kiểm định.

A. CƠ QUAN THẨM QUYỀN KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM PCCC

1. KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM TẠI CỤC PCCC

Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP và thông tư số 66/2014//TT-BCA

2. KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM TẠI PHÒNG CẢNH SÁT PCCC

Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 2, 7, 8 và 9 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP các loại máy bơm chữa cháy của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có văn bản ủy quyền kiểm định

Ngoài ra, các đơn vị khác được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định phương tiện PCCC quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Sau khi có kết quả kiểm định phải gửi công văn kèm theo biên bản kiểm định đề nghị Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh theo thẩm quyền kiểm định để xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định.

B. DANH MỤC KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM PCCC BASIC

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định mẫu máy bơm nước chữa cháy kiểu bơm ly tâm để công bố chất lượng phương tiện PCCC sản xuất lần đầu phục vụ sản xuất lô tương tự cấp cho thị trường, số lượng mẫu thử cần lấy đối với mỗi ký mã hiệu máy bơm chữa cháy là 01 mẫu.

Máy bơm nước chữa cháy cần được lắp đặt vào hệ thống mô hình thử nghiệm đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất và theo quy định của TCVN 8637: 2011 Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu.

- KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM LI TÂM TRỤC RỜI

- KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM TUABIN TỰ HÚT

- KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM ĐẦU LIỀN

C. NHỮNG THÔNG TIN, HỒ SƠ TRONG KIỂM ĐỊNH

1. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM

Kiểm Định Máy Bơm PCCC là bước kiểm tra khả năng làm việc của máy bơm chữa cháy có đảm bảo yêu cầu chữa cháy cho công trình hay không. Việc kiểm định do đơn vị chức năng có thẩm quyền thực hiện. Hiện tại vào đầu năm 2021 chỉ có 02 đơn vị chính được kiểm định phương tiện PCCC là Trường Đại học PCCC trực thuộc Bộ Công An tại Hà Nội và trung tâm kiểm định thiết bị PCCC tại Sài Gòn. Căn cứ vào Nghị định 136/2020/NĐ-CPThông tư số 149/2020/TT-BCA

2. HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM PCCC CẦN THIẾT

- Thành phần hồ sơ:

  • + Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17)
  • + Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định
  • + Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có)
  • + Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện PCCC

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

3. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, kèm theo mẫu phương tiện cần kiểm định tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh quản lý địa bàn

Bước 3: Đối với kiểm định hệ thống đồng bộ, cá nhân, tổ chức phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh tổ chức kiểm định.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền trả kết quả sau khi kiểm định

Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức để nhận kết quả

4. THỜI GIAN KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM PCCC

- Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định.

- Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.

- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5. THÔNG SỐ KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM PCCC

- Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

- Kiểm tra chủng loại, mẫu mã.

- Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phương pháp lấy mẫu xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định không quá 5% số lượng phương tiện cần kiểm định, nhưng không ít hơn 10 mẫu; trường hợp số lượng phương tiện cần kiểm định dưới 10 thì kiểm định toàn bộ.

- Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC20 Phụ lục 1 Thông tư này.

- Cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo mẫu PC25 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

MIỄN PHÍ KIỂM ĐỊNH MÁY BƠM CHỮA CHÁY BASIC FIRE

Máy bơm pccc thương hiệu Basic Fire Pump được sản xuất, chế tạo tại Việt Nam, tất cả các chi tiết được được sản xuất đồng bộ, với giây chuyền sản xuất được đầu tư bài bản với các công nghệ từ các thiết bị của hãng Mistitsubisi, schneider..., tất cả các máy bơm Phòng cháy chữa cháy trước khi xuất xưởng được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ kỹ thuật và các thông số kỹ thuật chi tiết.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về dịch vụ kiểm định máy bơm PCCC!