Hộp tủ chưa vòi ngoài nhà

Sản phẩm được thiết kế với dộ dày cao và đảm bảo tính năng của sản phẩm

Thông số kỹ thuật